Menu

fejléc2

Pintér szerint nem indokolt a gyarmati idegenszálló bezárása

 

pintér

Az illegális migráció körüli események Balassagyarmaton.

Rövid de annál velősebb áttekintésre kértük Dobrocsi Lénárd önkormányzati képviselőt a mostani interjúnkban. Elmondása szerint fontosnak tartja, hogy az említett probléma ki legyen beszélve, hiszen addig igazán eredményes lépéseket sem lehet feltétlen tenni.

Pintér Sándor másolata

Hogyan és mikor kezdődött a gyarmati idegenszálló története?

Visszavezethető még arra az időszakra, amikor országunk határait határőrök védték, hiszen abban az időben is volt idegenrendészeti szállás városunkban. A nagy különbség viszont az, hogy akkoriban sokkal kisebb volt a befogadóképesség, továbbá az is, hogy akkor még fegyveres karhatalmi erők őrízték az itt tartózkodókat, nem pedig szimpla biztonsági őrök. Pedig akkor még a terrorfenyegetettség fogalma, és valós veszélye sem azon a szinten volt mint ma. A mostani nyitott szálló kálváriája 2010 januárjában kezdődött, amikor a Bajnai kormány meghozta azon döntését, hogy a szállót ebben a formában újranyissák. Ezt követően 2010 áprilisában már a 2/3-os Fidesz kormány vette át az ország vezetését akkor, amikor szinte még meg sem száradt a tinta a határozaton, és még egy kapavágást sem ejtettek. Ezért kissé félrevezető mindig ezekre az agyament elődökre mutagatni. Hiszen a Bajnai kormány 3 hónapig regnált ezen döntés felett. A 2/3-os Fidesz kormány pedig hozzávetőlegesen már 70 hónapja tengeti idejét ezen döntés, és lépés óta. Visszavonás és változtatás nélkül. Ez a legbeszédesebb tény az ügy kapcsán.

Mik azok az események, amik a közbeszédbe bevitték ezt a problémát?

Keserű hangulatban mondhatnám, hogy nem a városvezetés nyitott, és a város lakosságát tájékoztató hozzáállása. De erre még vissza fogunk térni adott gondolatoknál. Felvillantva pár eseményt, érdemes említést tenni azokról a zaklatásokról, amik főként gyarmati lányokat vagy hölgyeket értek. Itt persze mindig előszednek egy esetet, ami meg sem történt(lány megerőszakolása), és ennek a cáfolatát legtöbbször mi tettük meg, akik már lassan négy éve következetesen felemeljük szavunkat a szálló ellen. Az idegenszálló elleni tevékenység egyik fontos pontja az a demonstráció volt, ahol több száz helyi fejezte ki nemtetszését az állami vezetők döntése, valamint a helyi és megyei vezetők alkalmankénti szótlansága miatt. Már ekkor a legfontosabb kifogásom(unk) a szálló ellen az volt, hogy szinte teljesen azonosítathatatlan személyek /akiknek már akkor is csak 3-4% érkezett valóbán háborús országból/ ne tartózkodjon Balassagyarmat belvárosában. Főleg úgy, hogy szabadon közlekedhetnek.  Ezekben az időkben se országos szinten, se helyi szinten nem vitték be a köztudatba ezt a problémát, és nem is kívántak vele mélyrehatóan a város lakosságát tájékoztatva foglalkozni.   Ennek jó példája, hogy a Gyarmati Televízió első híradása a szálló körüli problémákról a 2010 januári döntést követő 28.-ik hónapban született meg. Azokon a felvetéseinken, melyek a nyugati országokban tapasztalható, és eszkalálodó problémákat vízionálta sokszor még lehet, hogy magukban nevettek is. De az mindenesetre elmondható, hogy a beszédtér részévé tették a gyűlölködés fogalmát. Ezt követően a helyi írott sajtó „gyűlöletkufárokról” tudósított. A városvezetés pedig szintén felvéve ezt a tendenciát gyűlöletcsoportokat vízionált a különböző hivatalos kommunikációkban, amire sajnos napjainkban már nem is emlékeznek. Hiszen a 2016 januári testületi ülésen az alpolgármester azt nyilatkozta, hogy ők semmilyen ilyen megnyilatkozást nem tettek. Ennek a boncolgatása csak azért fontos momentum, mert a tavalyi év folyamán már a teljes fideszes kormánygépezet átvette azt a retorikát, amit évekkel előtte mi is használtunk. Sokszor még túl is szárnyalják, ahogy ezt ezen a januári ülésen el is mondtam. Amiért pedig idén felhoztam ezt a témát az az volt, hogy napjainkban is ilyen jelzőkkel lesznek-e illetve azok, akik eddig még nem foglalkoztak ezzel a dologgal de látva a helyzet súlyát felemelik szavukat?

Érdemes felidézni azt a pár sort, amit Balla Mihály és Medvácz Lajos írt Pintér Sándor belügyminiszternek 2013nyarán:
 
„Tisztelt Miniszter Úr!
Felesleges hangsúlyoznunk, hogy a jelenlenlegi Közösségi Szálló  állandó közbiztonsági kockázatot jelent Balassagyarmaton, hiszen a bentlakók semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek, miközben lényegében bármikor elhagyhatják a szálló területét. Nemcsak ők, hanem éppen miattuk provokációra bármikor képes rasszista csoportokkal is számolni kell, akik a választások közeledtével nyilván megpróbálják majd fokozni a feszültséget szélsőséges haszonszerzés érdekében. Az idegenszállóval kapcsolatos  bárki ellen irányuló erőszakos cselekmény(amelyre több példa is volt az utóbbi hónapokban) káros következményekkel járhat a jövő évi választásokon - úgy gondoljuk  politikailag is meggondolatlanság lenne a Bajnai-kormány okozta status quo fenntartása.” (Bővebb részlet azért, hogy ne mondhassa senki, hogy pár szót ragadok ki.)

Ezek a mondatok elég jól összhangban van az általam említett gyűlöletkufár kifejezéssel. A szavazatszerzési versenyben való negatív hatások emlegetésével pedig már nem is akarok foglalkozni. Számomra ez értelmezhetetlen, hiszen én akkor is be akarom záratni ezt az intézményt ha már rajtam kívül egyetlen gyarmatit sem zavar.

Az elmondottak már elég mély rétegekbe viszik a téma boncolgatását. Milyen további fontos epizódokat emelne ki még a szálló története kapcsán?

Mind a mai napig a nyílt és őszinte beszéd hiánya mellett azt tartom a legnagyobb problémának az ügy kapcsán, hogy megmagyarázhatatlanul lassan mozdulnak azok a gépezetek, amiket leginkább a helyi, és megyei illetékesek indíthatnának be. Jómagam ezen folyamatban egy gyújtógyertya szerepére törekszem. Jelen állás szerint pedig úgy néz ki, hogy próbálkozhatok az indítással még egy darabig. Konkrétumként érdemes megemlíteni azt az esetet, amikor még „civilként” Balla Mihályt kérdeztem arról, hogy hogyan próbálta felhívni a balassagyarmati problémára a felette álló illetékesek figyelmét. Sajnos csak ugyanazokra a levelezésekre való hivatkozások hangzottak el, amiket a városvezetés is emlegetett. Továbbá egy rotációs-szálló rendszerű kiosztás ötletét ecsetelte, aminek köszönhetően 1-2 év után elkerülhetne városunkból az intézmény. Sajnos ebből a mai napig sem látunk semmit. Ennél viszont beszédesebb tény, hogy a képviselő úr az előző ciklusban egyetlen felszólalásában sem említette meg a balassagyarmati problémát a nemzet templomában. Az első felszólalásra „pontosan” öt évet kellett várni: 2015 februárjában tett először említést a balassagyarmati idegenszállóról. Viszont sok fontos részletet elfelejtett a nagy nyilvánosság elé tárni.

Milyen tényezőkre gondol?

Nevezetesen arra, hogy nincs még egy olyan város az országban de lehet, hogy még a világon sem, ahol egy nyitott idegenszállót a város központjába helyeznek el úgy, hogy a közelében templom, gimnázium, vasútállomás is található. 2015 tavaszán pedig úgy tűnt(és tűnik a mai napig is), hogy még több kellemetlenséggel kell megküzdenie majd Balassagyarmatnak. Konkrétan arra gondolok, hogy sok év után lehetőség nyílott a volt „Szalézi” kollégium hasznosítására és teljes körű felújítására. Ezzel kapcsolatban meg is kerestem a kollégiumba majd beköltöző általános iskola igazgatóját Melo Ferencet amiatt, hogy tájékozódjak, arról milyen formában kíván megszólalni azért, hogy felhívja a helyzet tarthatatlanságára a figyelmet. Mégpedig arra, hogy ne legyen Balassagyarmat az az egyetlen Hungaricum, ahol alsós kisiskolásoknak egy nyitott szálló közvetlen szomszédságában kell tanulniuk. Minden tiszteletem mellett, ami az igazgató úr értékes, és példaértékű munkáját övezi sajnálom, hogy mindez idáig nem tett említést erről a jövőben kialakuló felettébb kellemetlen dologról. Pedig a megyei közgyűlés tagjaként számtalan alkalma lehetne erre.  

Nem érzi úgy, hogy kissé szőrszál hasogató?

Nem. Véleményem szerint ezeket a problémákat leginkább nyílt beszédtérben lehet(ne) megoldani, és kezelni. Sajnos ez a beszédtér az elmúlt időkben sem érte még el azt a kellő szintet, ami kellene az előrelépéshez. A tavaly szeptemberi testületi ülésen az alpolgármester úr a szálló tavalyi kihasználtsága kapcsán sajnos úgy tájékoztatta a város lakosait, hogy az nem igazán fedte a valóságot. (lásd. előző számunkat vagy www.gyarmathangja.hu)
Ennek az esetnek legalább annyi eredménye volt, illetve az ezzel kapcsolatos cikknek, amiben közlésre kerültek a tavalyi létszámmal kapcsolatos valós adatok, hogy idén januárban 2013 nyara után újra határozatban kérte a város a szálló bezárását. Sajnos azoknak az időknek az igéretei, nevezetesen, hogy zárttá teszik a szállót csak ígéretek maradtak.
Továbbá fontos pont az egész ügy történetében, hogy ezen a januári ülésen több év után végre meghallgatásra talált az a felvetésem, hogy a város legalább egy térfigyelő rendszer kiépítését követelje meg a Belügyminisztrériumtól. Ezt már „civilként” is felvetettem a polgármester úrnak egy fogadó óra alkalmával(2013), viszont 2016 januárjáig nem sikerült sajnos papírra vetni ezt a kérést. A testületen belülről szerencsére már hatékonyabban lehet belenyúlni ezekbe a folyamatokba. Ez a lépés pedig azért volt különösen fontos, mert Vámosszabadiban ahol, a település vezetés a lakossággal együtt állt ki és emelte fel a szavát a szálló megnyitása ellen, ott Pintér Sándor már a nyitás előtt megadta a településnek ezt a térfigyelő rendszert.

Napjainkra akkor elvileg idáig jutott a szálló ügye?

Igazából még fontos néhány dolgot megemlíteni véleményem szerint ahhoz, hogy a gyarmatiak teljes képet láthassanak. Napjainkban a korábbiakhoz képest erősebb a helyi médiában való megjelenése az ügynek, ami valamilyen bizakodásra adhat okot. Persze itt nagyon fontos tényező amint korábban már említettem, hogy a kormány már teljesen más retorikát használ, mint korábban. Viszont én személy szerint nem tartom helyesnek és szerencsésnek azt, hogy azzal indokoljuk a szálló bezárásának kérését, hogy nem gazdaságos az üzemeltetése, mivel csak 4-5 fő tartózkodik benne. Számomra az a leggazdaságtalanabb ha 120 fő él benne, hiszen mindet a magyar emberek adóforintjaiból tartjuk el. Amíg stadionokra, és a haveroknak több tíz milliárd folyik ki a költségvetésből addig nem fog senkit sem érdekelni a döntéshozók között az az összeg amibe a gyarmati szálló üzemeltetése kerül. Továbbá az elmúlt hetekben részben már kezdett az a hír terjengeni, hogy zárttá teszik a szállót. Ez igazából csak addig tarthatott amíg február 23.-án nem kezdték el újra tucatjával városunkba szállítani a migránsokat. Sajnos a februári testületi ülésen ennek az eseménynek a közlése sem hangzott el a vezetők részéről. Ellenben arra a kérdésemre, hogy kaptak-e már választ a Belügyminisztertől az egy hónappal korábban elfogadott határozatra, furcsa, kissé kínos-ellentmondásos válasz hangzott el. A polgármester úr szerint a következő napokban postázva lett Budapestre a határozat. Majd az alpolgármester úr arról tájékoztatott, hogy később kerül elküldésre, a kamerarendszer és a börtön építési igényével együtt.

Remélhetőleg az elmondott dolgokat senki sem veszi támadásnak vagy túlzott kritikának. Az elmondott mondatokat és rávilágításokat inkább ébresztő jelleggel tettem meg, hiszen érdemes felidézni a migráció elleni frontharcos Orbán Viktornak azon szavait, amit nagyon sokat hallunk mostanság: Egyedül vagyunk, csak magunkra számíthatunk.
Manapság szomorú tény de mi gyarmatiak is elmondhatjuk ezt, hiszem magunkon kívül szinte senkire se számíthatunk, és amíg ez így van addig politikai beállítottságtól függetlenül minden közszereplőnek kutya kötelessége bevinni ezeket a gyarmati visszázságokat a közbeszédbe. Különben sosem fognak minket komolyan venni. Valamint a gyarmatiaknak is alapvető joga, hogy tudjanak az ilyen dolgokról. Bízok továbbá abban, hogy a Legbátrabb Város nem hasonló bilincseket fog kapni, hanem inkább szárnyakat az öltönyös uraktól.

Sajnálatos tény, hogy bár a balassagyarmatiak egy hónap távlatában még nem tudják Pintér Sándor válaszát a helyi határozat kapcsán, de Sneider Tamás az Országgyűlés Alelnökének kérdése kapcsán nagyon nagy valószínűséggel tájékozódhatnak arról, hogy 2016 februárjában Pintér Sándornak és a Magyar Kormánynak esze ágában sincsen bezárni vagy zárttá tenni a balassagyarmati nyitott idegenszállót! Lásd az alábbi hivatalos értesítést.
Reméljük az elkövetkezendő hetekben (vagy legalább években) ez megváltozik!

Horváth Gábor

Pintér Sándor

 

218 hozzászólás

 • Williampek

  cheapest price generic cialis
  generic cialis
  cheapest cialis australia
  buy generic cialis
  cialis 20mg pills sale
  buy cialis online
  cialis daily for sale
  cialis online
  cheap-cialis.net

  Írta: Williampek 2018. április 02. hétfő, 02:13 Hozzászólás hivatkozás
 • Eldontaido

  buy liquid cialis
  generic cialis
  discount for cialis
  buy generic cialis
  cheap daily cialis
  cialis online
  cialis buy paypal
  cheap cialis
  what color are cialis pills

  Írta: Eldontaido 2018. április 01. vasárnap, 13:11 Hozzászólás hivatkozás
 • Charlestab

  hoe lang werkt viagra 100mg
  generic viagra online without script
  can buy viagra over counter bangkok
  viagra generic
  viagra 100mg erfahrungen
  viagra for sale uk
  samples of viagra online
  viagra online sales
  can i take 150mg viagra

  Írta: Charlestab 2018. március 29. csütörtök, 16:44 Hozzászólás hivatkozás
 • Frankemita

  cialis for sale australia
  cialis generico
  buy generic cialis canada
  cialis generico
  discount cialis 20 mg
  cialis 5mg
  buy cialis jakarta
  cialis 5mg
  cialis forum where to buy

  Írta: Frankemita 2018. március 29. csütörtök, 04:35 Hozzászólás hivatkozás
 • Johnnyavesy

  how can i order cialis
  cialis without prescription
  buy cheap cialis australia
  cialis without doctor
  cialis buy from india
  buy cialis
  cheap cialis online no prescription
  buy cialis online
  can buy cialis over counter usa

  Írta: Johnnyavesy 2018. március 28. szerda, 01:38 Hozzászólás hivatkozás
 • Jamestax

  cialis cheap prices
  buy cialis
  cheapest cialis online canada
  buy cialis online
  buy cialis online yahoo answers
  buy generic cialis
  order generic cialis from canada
  generic cialis
  purchase cialis online cheap

  Írta: Jamestax 2018. március 28. szerda, 01:26 Hozzászólás hivatkozás
 • ClaudeKek

  cheap viagra online us
  generic viagra 100mg
  half price network viagra
  generic viagra
  viagra cheap from canada
  viagra without a doctor prescription
  buy cheap genuine viagra
  viagra without a doctor's prescription
  viagra de 50 o 100 mg

  Írta: ClaudeKek 2018. március 27. kedd, 09:17 Hozzászólás hivatkozás
 • Stuartalify

  can cialis viagra taken together
  generic viagra
  will generic viagra available
  generic viagra
  generic viagra 100mg sildenafil
  viagra without a doctor
  viagra online next day delivery
  viagra without a doctor
  buy viagra ebay

  Írta: Stuartalify 2018. március 26. hétfő, 22:59 Hozzászólás hivatkozás
 • Jorgetauth

  como se llama el viagra generico
  buy viagra online
  viagra 100mg pfizer prix
  viagra pills
  how to get viagra in the usa
  generic viagra 100mg
  what happens if you take a viagra pill
  viagragenericvghse.com
  generico do viagra ems nome

  Írta: Jorgetauth 2018. március 26. hétfő, 13:52 Hozzászólás hivatkozás
 • Tylerdog

  canadian pharmacies
  aarp recommended canadian pharmacies
  canada drugs
  top rated online canadian pharmacies
  Safe Canadian Online Pharmacies
  aarp recommended canadian pharmacies
  canadian pharmacy cialis
  canadian pharmacies online prescriptions
  Canadian Pharmacy

  Írta: Tylerdog 2018. március 24. szombat, 21:25 Hozzászólás hivatkozás

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.

Vissza a tetejére